Tag

Cerita

Cerita merupakan karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman atau penderitaan orang, kejadian dan sebagainya.

Tag

Cerita

Cerita merupakan karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman atau penderitaan orang, kejadian dan sebagainya.